Fisk – fiskestang – fiskekutter?

Nogle svarer ”fisk”, hvis man ikke ved, hvad man skal svare. Det er der en årsag til! En dårlig årsag!

Udviklingsbistand kan typisk håndteres på tre niveauer. Man kan billedligt talt forære en fisk, hvorved den fattige bliver mæt – men sulten igen i morgen. Man kan forære ham en fiskestang, således at han kan brødføde sig selv med fisk. Eller man kan organisere en kutter og noget fiskeudstyr, således at han kan skabe en varig og langsigtet løsning.

Det er nøjagtigt de samme billeder, der gør sig gældende, når vi tænker på, taler om eller praktiserer ledelse. Alle ledelsesmæssige problemer og dilemmaer kan håndteres og bliver typisk håndteret på tre helt forskellige niveauer. 1) Stakåndet symptombehandling. 2) Kortsigtet problembehandling. 3) Langsigtede ledelsesløsninger. Trip, trap, træsko. Fisk, fiskestang, fiskekutter.

Lad os tage et tænkt eksempel. Der opstår en personlig konflikt mellem to medarbejdere. Lederen bliver nød til at blande sig. Hvis lederen opererer på ”fisk-niveau”, vil lederen sørge for at skære igennem, beslutte, træffe en afgørelse. Han vil evt. bede de konflikten medarbejdere om ikke at komme for tæt på hinanden. Konflikten er om ikke løst, så da i det mindste holdt nede, begrænset, inddæmmet og i virkeligheden blot ”fortrængt”.

Hvis lederen optræder på ”fiskestangs-niveau” vil han nok indkalde de stridende parter til et møde. Evt. præsentere en personlighedstest, som kan fastslå årsagerne til, at de pågældende medarbejdere har svært ved at kommunikere og respektere hinanden. Lederen vil sandsynligvis fungere som mægler eller mediator. Lederen vil så at sige få processen til at gå væk uden at have løst problemet.

Tager lederen fat i problemstillingen ud fra et ”fiskekutter-perspektiv” vil han indkalde parterne til et møde. Næppe på kontoret, men mere sandsynligt i naturen. Måske hos klienterne, brugerne, kunderne eller der, hvor virksomheden skaber reel nytte og værdi. Lederen vil tale om virksomhedens værdigrundlag, etik, menneskesyn og hvad man kæmper for. Lederen vil tale om ansvaret i forhold til kunderne og den langsigtede mission. Og lederen vil spørge ind til, hvad de pågældende medarbejdere vurderer er et godt arbejdsliv og hvordan medarbejderne ønsker at se sig selv i forhold til jobbet. I dette tilfælde vil det være muligt at se konflikten i sin reelle konsekvens og sammenhæng og i de fleste tilfælde vil løsningerne være helt tydelige og meget klare. Der skabes et bedre grundlag for en god dialog. Og der skabes åbenhed i fald skilsmisse er den bedste løsning.

Nogle ledere løser alle problemer på ”fisk-niveauet”. Det skaber lange arbejdsdage, uendelig mange beslutninger, mange kortsigtet adfærdskorrektioner. Det skaber en hel del kommandoer, beskeder, beslutninger og ordrer. Det skaber også behov for kontrol og opfølgning. Fungerer tingene som sagt og besluttet? Ledelsesstilen er kendetegnet ved her og nu. Hit and run. Stop and go. Der er så at sige ingen læring i denne ledelsesmodel. Hvert problem, konflikt eller uventet begivenhed udsættes for øjeblikkeligt indgreb. Akut bearbejdning af symptomet. Fisk.

Andre – og heldigvis også flere – løser problemerne på ”fiskestangs-niveau”. Forstående, inkluderende og perspektiverende ledelse. Blød, rund og imødekommende. Ledelsesfokus vil være at genskabe en fornuftig stemning og for at medarbejderne i fremtiden selv kan finde sig til rette. Uden tvivl en mere problemløsende tilgangsvinkel end ”fisk-løsningen” og uden tvivl en ledelsesadfærd, som indeholder meget mere ledelseskvalitet. Fiskestang.

Den langsigtede og holdbare ledelsesløsning består i at skabe løsninger på ”fiskekutter-niveau”. Her er skabt en sammenhæng mellem individet og det højere formål. Her gøres missionen tydelig og medarbejderadfærden forholdes til værdierne i virksomheden. Hvordan er god opførsel hos os? Og hvordan ønsker vi at respektere hinanden? Denne ledelsesform vil faktisk få problemet til at forsvinde. Enten fordi de konfliktende begraver stridsøksen eller fordi nogle rejser. Fiskekutter.

Det er ikke god ledelse blot at skubbe rundt på problemerne, som vil genopstå i det uendelige. God ledelse skal løse de ledelsesmæssige problemer. Derfor er det ikke så godt at svare ”fisk”. Det er bedre at svare ”fiskestænger”. Og fantastisk at svare ”fiskekutter”.

Go søndag!.