Det personlige ledelsesgrundlag

Alfred, som ser en vigtig mission i at udbrede god ledelse i Denmark.

Skab dit eget personlige ledelsesgrundlag!

Nyt to-dags-kursus af og med Alfred Josefsen, som er bannerfører for ledelseskommissionens forlag om, at ledere bør have et synligt og kendt ledelsesgrundlag.

Kom og bliv inspireret. Få stillet de vigtige og udfordrende spørgsmål. Få tid til at overveje og reflektere over dit personlige lederskab. Kort sagt, kom godt i gang med at skabe dit personlige ledelsesgrundlag i tæt samspil med Alfred.

I et personligt ledelsesgrundlag ser lederen både indad og udad. Finder ind til hvem, man er som leder og bliver tydeligere i sine krav og forventninger til sine medarbejde. Lederen arbejder med sin selvindsigt og sit syn på medarbejdere, finder sine styrker og forbedringsområder og bliver klar over, hvad, der skaber både glæder og skuffelser.

Flere tusinde ledere arbejder med ledelsesgrundlaget og mange har allerede opnået og oplevet den styrke, der ligger i at kunne tale om ledelse i det åbne rum. Så undgås meget spild, splid og spil. Så kommer det til at handle om det virkelige og autentiske liv på arbejdspladsen.

Man bliver som leder stærkere, når man kender sit eget lederskab bedre. Så kan man bygge en stærkere organisation, og det er vel det lederskab især handler om.

Du vil gå fra kurset med dit ledelsesgrundlag. Du vil have skabt din lederdeklaration og du vil være skarpere på, hvad du i virkeligheden vil skabe gennem din ledelse. Du vil være meget mere præcis med hensyn til dine forventninger til medarbejderne og så vil du have en del gode guidelines til, hvordan du får dit ledelsesgrundlag kommunikeret og hvordan det kommer til at leve i hverdagen.

Hvis du vil skabe en varig og holdbar forbedring af dit lederskab, så er det værd at overveje en investering af to dages varighed.

Bestil Foredrag

Ledelseskommissionens forslag og hvordan anbefalingerne bliver til konkrete løsninger.

Hvordan bliver den offentlige sektor mere borgerorienterede og får stærkere fokus på kerneopgaven?

Hvad er ledelseslyst og ledelsesglæde og hvordan får vi mere af det?

Hvordan skaber vi den stærkest mulige organisation og den stærkest mulige lederidentitet?

Hvad er et personligt ledelsesgrundlag, hvilken værdi har det og hvordan kan man arbejde med processen med at udvikle det?

Coaching og konsulentstøtte i at skabe det personlige ledelsesgrundlag.

Bestil Alfreds bøger