Alfred ledelse

Hvis man kan bestå prøven og svare ja til følgende spørgsmål er man potentiel kunde hos Alfred AS.

 1. Der er ingen alternativer til værdibaseret ledelse.
 2.  Det er mennesker, som skaber resultater.
 3. Ledelse skal reducere magt, frygt, kontrol og tvang til lavest mulige niveau.
 4. Taktiske og poltiske spil skal bekæmpes.
 5. Gode arbejdspladser skaber bedre resultater.

Alfred – ledelse arbejder fra kernen i ledelse : “Ledelse handler om at skabe resultater gennem andre og få ting til at ske, som ikke ville være sket af sig selv”. Alfred har defineret en genvej til bedre resultater, som handler om kontinuerlige forbedringer af medarbejdernes adfærd for så vidt angår følgende fem områder:

 1. Klogskab og dygtighed.
 2. Arbejdsglæde og stolthed.
 3. Energiniveauet og initiativet.
 4. Ordentlighed og ansvarlighed.
 5. Bedre balance og harmoni i livet.

For at skabe forbedringer på disse områder skal lederen anvende en ledelsesmæssig værktøjskasse med følgende syv værktøjer:

 1. Passion.
 2. Tillid.
 3. Delegering.
 4. Anerkendelse.
 5. Holdånd og fighterspirit.
 6. Gejst, mod og positv mindset.
 7. Mål, krav og konsekvens.

Vil du være med til at skabe et grundlag for mere ukompliceret ledelse?

”Det er let at gøre svært – det er svært at gøre det let”. Sådan er det også med ledelse. Det kan gøres ualmindeligt kompliceret. Men måske er det muligt at gøre det enklere? Mere ligetil? Mere i øjenhøjde? Mere naturlig? Mere forståelig? Mere logisk? Mere nemt? Jeg vil gøre forsøget.

Ledelse handler om at skabe bedre resultater gennem andre. Punktum!

Hvis ikke det er gennem andre – er det ikke ledelse. Hvis ikke det skaber bedre resultater er det – dårlig ledelse.

”Gennem andre”. Det vil sige: mennesker. Det giver ingen mening at tale om at skabe bedre resultater gennem maskiner. Ledelse er at lykkes med fænomenet mennesker.

Great – går det ikke nemt?

Udvidet definition: Ledelse består i at få folk til at gøre det, de ikke ville gøre af sig selv. Hvis folk alligevel ville have gjort det, som lederen får dem til at gøre, så kan man jo i bedste fald tale om ”ligegyldig ledelse”. Den særlige ”ledelses-kunstart” består i, at få folk til at gøre noget andet. Og det andet kan man jo opnå gennem pres, tvang, kontrol, trusler, sanktioner, kommandoer, direktiver, ordrer eller man kan opnå det gennem motivation, anerkendelse, den gode mening, involvering, deltagelse, medinddragelse, glæde og en del andre positive aspekter.

Af mange grunde virker gulerødder bedre end pisk i Danmark. Vi er mere styrede af at opnå og realisere visionære drømme end at flygte fra de onde. Det er en helt usædvanlig stærk og fantastisk egenskab, som kendetegner danskere.

Vi har medarbejdere, fordi vi ikke kan nå at gøre det hele selv. Disse medarbejdere er de, som leverer de egentlige resultater. Vi skal ledelsesmæssigt skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan levere. Det er opgaven. Det er i al sin enkelhed ledelsesopgaven. Hverken mere eller mindre.

Det er opgaven i den lille virksomhed med fire medarbejdere. Og det er opgaven i ISS med mere end ½ million medarbejdere. Værdien leveres i yderste led. Opgaven handler om at få yderste led til at levere.

Udvidet definition: Ledelse består i at få folk til at gøre det, de ikke ville gøre af sig selv. Hvis folk alligevel ville have gjort det, som lederen får dem til at gøre, så kan man jo i bedste fald tale om ”ligegyldig ledelse”. Den særlige ”ledelses-kunstart” består i, at få folk til at gøre noget andet. Og det andet kan man jo opnå gennem pres, tvang, kontrol, trusler, sanktioner, kommandoer, direktiver, ordrer eller man kan opnå det gennem motivation, anerkendelse, den gode mening, involvering, deltagelse, medinddragelse, glæde og en del andre positive aspekter.

Af mange grunde virker gulerødder bedre end pisk i Danmark. Vi er mere styrede af at opnå og realisere visionære drømme end at flygte fra de onde. Det er en helt usædvanlig stærk og fantastisk egenskab, som kendetegner danskere.

Vi har medarbejdere, fordi vi ikke kan nå at gøre det hele selv. Disse medarbejdere er de, som leverer de egentlige resultater. Vi skal ledelsesmæssigt skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan levere. Det er opgaven. Det er i al sin enkelhed ledelsesopgaven. Hverken mere eller mindre.

Det er opgaven i den lille virksomhed med fire medarbejdere. Og det er opgaven i ISS med mere end ½ million medarbejdere. Værdien leveres i yderste led. Opgaven handler om at få yderste led til at levere.

Hvad får yderste led til at levere bedre? Jeg mener der er fem altafgørende forhold, som skal være tilstede for at medarbejderne kan levere bedre, bedre og bedre.

Medarbejderne skal hele tiden blive klogere og dygtigere. De skal blive glade og stoltere. De skal blive mere energiske og initiativtagende. De skal blive bedre til at leve efter værdier og etiske rammer. De skal blive mere harmoniske og i bedre livsbalance. Ledelsesopgaven er at sikre, at det sker.

Uanset om ledelsesprocessen er direkte i det lille selskab med fire medarbejdere – eller vi taler om ISS med den ½ million er opgaven den samme. Medarbejderne, som leverer værdien, skal påvirkes til at begå sig bedre og bedre på ovenstående fem områder. I store ISS skal hele ledelsessystemet med alle de forskellige ledelseslag og –niveauer indrettes på at levere, således at de fem variable lykkes.

Ovenstående er universelt efter min mening. Det gælder i alle organisationer. Hospitaler, supermarkedskæder, universiteter, snedkerfirmaer, apoteker, revisionshuse, kommuner, skoler, ministerier, fodboldklubber, teatre, fiskekuttere, landmandsbedrifter, speditionsfirmaer, IT-virksomheder, medicinindustrien, konsulenthuse, og mange mange flere.

Noget andet er så at fastsætte rammerne for arbejdets udførelse. Hvilke krav gælder? Hvordan ser lovgivningen ud? Hvilke værdier og moral ønsker vi selv? Og hvilke kvalitetsstandarder vil vi gerne leve op til. Her fastsætter man i ledelsen, hvordan vilkårene ser ud. Og her er eneste hensyn sådan set blot at forsøge at tilsikre, at man skaber mere energi end man opsluger i yderste led. Hvis ledelsesperspektivet sluger energi vil resultatet blive, at yderste led dør. Sandsynligvis så stille og langsomt at de færreste opdager, at leverancesystemet er dødt.

Og hva’ så? Jo, nu er ledelsessystemet optaget af at understøtte yderste led. Derfor er det behov for ledelsesstrategier og ledelsesværktøjer.

Først ledelsesstrategier. Hermed menes. Et fælles ledelsesgrundlag. En organisationsstrategi. En kommunikationsstrategi og en menneskestrategi, altså en strategi for hvordan man vælger at se på sine medarbejdere.

Dernæst ledelsesværktøjer. Og her skal vi grave i andre end de almindelige værktøjskasser. Vi skal bruge passion som drivmiddel og vi skal sætte tillidsledelse i praktisk drift. Vi skal arbejde helt vildt med delegering og anerkendelse. Vi skal blive anderledes bedre til at stille mål, følge op, evaluere og drage konsekvenser. Og så skal vi skabe holdånd på niveau med de bedste sportshold.

Når vi lykkes med disse dele vil organisationen lykkes og skabe resultater på et niveau ingen havde forestillet sig. Borte er interne drillerier. Taktiske spil. Uvenskaber. Procedurer for magtens skyld. Ligegyldige og irrelevante ”plejer” ting. Magtspil mellem personer og afdelinger. Symbolledelse. Og mange mange andre højst mærkværdige organisatoriske tids- og energirøvere.

Vi vil være på vej væk fra fire meget væsentlige og meget dårlige egenskaber i ledelse. Ledelse baseret på magt, frygt, tvang og kontrol. Ingen bliver bedre af at blive udsat for magt, frygt, tvang og kontrol.

Vi vil være på vej hen til……………. vores fremtid. Der hvor fire andre ting gør sig gældende. Der hvor vi lykkes som virksomhed og organisation og hvor arbejdslivet er godt, glad og udviklende.

…………………… og meget mindre kompliceret ! Vil du være med?