Flere slags ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag kan ses på flere organisatoriske niveauer og der er brug for dem alle. Det er ikke
enten/eller. Det er både/og.

 1. Organisationens ledelsesgrundlag – den samlede ledelse i forhold til alle medarbejdere
 2. Det personlige ledelsesgrundlag – dig i forhold til dine medarbejdere
 3. Det private ledelsesgrundlag – dig i forhold til dig selv

I det organisatoriske ledelsesgrundlag må man søge at svare på nedenstående spørgsmål:

 • Hvad betyder ledelse for os?
 • Hvilke principper er afgørende i vores ledelse?
 • Hvilke ledelsesværdier tillægger vi størst betydning?
 • Hvordan ser vi på den måde, vi organiserer arbejdet?
 • Hvad er vores medarbejdersyn?
 • Eksempler på god lederadfærd!
 • Eksempler på dårlig lederadfærd!
 • Hvad lover vi medarbejderne – hvad stiller vi medarbejderne i udsigt?

Det personlige ledelsesgrundlag:

Det personlige ledelsesgrundlag står inde under paraplyen af organisationens ledelsesgrundlag, ledelsesværdier, ledelsesfundament eller hvad det hedder.

Det personlige ledelsesgrundlag er ikke til godkendelse i det hierarkiske system. Alle blev godkendt dengang de fik stillingen. Nu gøres forholdene blot mere synlige.

Målgruppen for det personlige ledelsesgrundlag er primært de medarbejdere, som refererer til sig selv

Det private ledelsesgrundlag vil nok svare følgende spørgsmål:

 • Hvilke ambitioner har du, som ikke er egnede til fuld offentliggørelse?
 • Hvilke egenskaber præger dig, som du ikke ønsker at dele med andre?
 • Hvad vil du ikke finde dig i – og hvad får dig til at sige op?

Håber strukturen nu er tydeligere.

Masser af hilsener

Alfred

 

Nyt to-dags-kursus af og med Alfred Josefsen

Ledelse er min passion og jeg har besluttet mig for at medvirke til at skabe bedre ledelse i Danmark.

Jeg synes, det er meget meningsfuldt at forsøge at inspirere danske ledere til at udvikle sit lederskab. Derfor har jeg udviklet et to-dags-kursus i det personlige lederskab. Håber du har lyst til at være med.

Du kan vælge mellem: 20 – 21 januar 2020 (i øst), 22 – 23 januar 2020 (i vest), 17 – 18 februar 2020 (i øst) og 24 – 25 februar 2020 (i vest).

Kontakt lotte@alfred.as og få yderligere materiale eller tilmeld dig et af kurserne.

new_mail_icon

Gå ikke glip af mine indlæg

Tilmeld dig til mit nyhedsbrevet og modtag fremtidige klummer direkte i din indbakke.

Erfaringer

Jeg har været konsulent, coach og rådgiver for mange, som har arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag. Her et lille udpluk af erfaringer og referencer.

”Herligt at få en arbejdsmetode og komme i mål med sit grundlag”. Kommunal leder i Esbjerg.

”Selvom jeg er en meget rutineret leder opdagede jeg, at det var svært og så kom jeg endda helt til at overse et meget vigtigt forhold”. Topchef i kommune.

”Jeg havde ikke regnet med, at det ville have så stærk effekt på mine medarbejdere”. Koncernchef i den finansielle sektor.

”Jeg har fået et helt nyt sprog i ledelse. Tidligere talte jeg kun om det faglige”. Chef i sundhedssektoren.

”Det mest udfordrende er at få det på papiret, men det er også lige der det hele bliver mere forpligtende”. Leder i forsvaret.

”Jeg er blevet meget mere tydelig og er kommet til at udtrykke mig i præcise vendinger. Det har skærpet mit lederskab, fordi jeg kan kommunikere klart”. Topchef i sundhedssektoren.

”Det er et perfekt dialogværktøj. Vi har fået et grundlag til at tale sammen på en ny og bedre måde”.

Vi har nogle naturgivne fordele i Danmark. Vi kan tale sammen, har det samme sprog og tradition for at sige tingene rent ud. Magtdistancen er kort (i forhold til andre lande), ansvarlighedsniveauet er højt og danske medarbejdere er både initiativrige og handlekraftige. Disse egenskaber kan vi blive bedre til at udnytte til gensidig gavn og glæde. Vi har simpelthen nogle muligheder for at forbedre vores samarbejde og produktion, som ikke findes i andre lande. Ved at bruge denne styrke mere bevidst kan vi fortsætte med at udvikle Danmark som et fremgangsrigt, lige og attraktivt land. Lad os gøde det.

 

Masser af hilsener

Alfred

 

Nyt to-dags-kursus af og med Alfred Josefsen

Ledelse er min passion og jeg har besluttet mig for at medvirke til at skabe bedre ledelse i Danmark.

Jeg synes, det er meget meningsfuldt at forsøge at inspirere danske ledere til at udvikle sit lederskab. Derfor har jeg udviklet et to-dags-kursus i det personlige lederskab. Håber du har lyst til at være med.

Du kan vælge mellem: 20 – 21 januar 2020 (i øst), 22 – 23 januar 2020 (i vest), 17 – 18 februar 2020 (i øst) og 24 – 25 februar 2020 (i vest).

Kontakt lotte@alfred.as og få yderligere materiale eller tilmeld dig et af kurserne.

new_mail_icon

Gå ikke glip af mine indlæg

Tilmeld dig til mit nyhedsbrevet og modtag fremtidige klummer direkte i din indbakke.

Gode råd

Når du giver dig i kast med det personlige ledelsesgrundlag, findes der ingen drejebog eller fast form for hvordan det vil komme til at se ud. Alle ledelsesgrundlag er vidt forskellige fordi danske ledere er meget forskellige. Dog er der et sæt normer og værdier vi er nogenlunde enige om.

Jeg har i mit arbejde med at skabe en proces og metode for udvikling af det personlige ledelsesgrundlag identificeret følgende væsentlige gode råd. Og de kommer her:

 1. Ledelsesgrundlaget læner sig op ad formålet, forretningsgrundlaget eller opgaven. Ledelse er jo ikke vigtig som en fritsvævende størrelse uden kobling til det virkelige.
 2. Beskriv det i dit eget naturlige sprog og i den sproglige tone, som passer dig bedst.
 3. Længden af ledelsesgrundlaget er nok mere end nogle linjer og mindre end nogle sider
 4. Oversæt ”vil” til ”må”, ”kan”, ”bør” eller ”skal”
 5. Oversæt ”forvente” til ”håber” og ”ønsker” på den bløde side og til ”forlanger” og ”kræver” på den hårde side.
 6. Undgå ikke-sætninger.
 7. Ledelsesgrundlaget bør ikke alene bygge på intentioner, men være handlingsrettet, fordi ledelse i den sidste ende handler om ”at gøre”
 8. Ledelsesgrundlaget skal indeholde verber (udgangsord) og ikke blot være beskrivende
 9. Undgå indholdsløse sætninger, floskler og formuleringer, man kun kan være enige i
 10. Et ledelsesgrundlag skal være vejledende, ægte, ærligt og autentisk. Ellers bliver det vildledende. Og ledelsesgrundlaget skal være alt andet end et skønmaleri
 11. Skriv det i ”jeg-form”. Det er dig, der er leder og det er dit ledelsesgrundlag.
 12. Vær personlig og anvend ”du”. Undgå diffuse begreber som ”medarbejderne”, ”nogle”, ”man”, ”folk”, ”ansatte”, ”I”, ”Jer” eller ”dem”.
 13. Accepter at du som leder også består af følelser og giv udtryk for, hvornår du bliver vred, skuffet, irriteret, gal, såret og omvendt også når du bliver glad, begejstret, ellevild og jublende.
 14. Accepter at det tager tid at udvikle ledelsesgrundlaget og at hvis du ønskede det færdigt hurtigere, skulle være startet noget tidligere

Så er du allerede godt i gang.

 

Masser af hilsener

Alfred

Ledelse er min passion og jeg har besluttet mig for at medvirke til at skabe bedre ledelse i Danmark.

Jeg synes, det er meget meningsfuldt at forsøge at inspirere danske ledere til at udvikle sit lederskab. Derfor har jeg udviklet et to-dags-kursus i det personlige lederskab. Håber du har lyst til at være med.

Du kan vælge mellem: 20 – 21 januar 2020 (i øst), 22 – 23 januar 2020 (i vest), 17 – 18 februar 2020 (i øst) og 24 – 25 februar 2020 (i vest).

Kontakt lotte@alfred.as og få yderligere materiale eller tilmeld dig et af kurserne.

new_mail_icon

Gå ikke glip af mine indlæg

Tilmeld dig til mit nyhedsbrevet og modtag fremtidige klummer direkte i din indbakke.

Det personlige ledelsesgrundlag

Siden Ledelseskommissionen i juni 2018 anbefalede især offentlige ledere at udvikle og offentliggøre det personlige ledelsesgrundlag, har flere tusinde ledere arbejdet med det og høstet meget nyttige, lærerige og samarbejdsforbedrende erfaringer.

Formålet med ledelsesgrundlaget er at nå frem til bedre relationer og bedre samarbejde mellem lederen og medarbejderne, fordi man kommer til at forstå hinanden bedre. Det der tidligere var ubekendt bliver synligt, noget man kan tale om i det daglige. Lederen præsenterer, hvad lederen gør og lederen formulerer mere tydelige
krav og forventninger til medarbejderne.

For at nå frem til sit ledelsesgrundlag er det væsentligt at tage sig tid til at reflektere over sin ledelsespraksis. Det er i sig selv en vigtig del at blive mere bevidst om, hvordan man praktiserer ledelse. Og så er det vigtigt at skrive ledelsesgrundlaget ned. Det er meget mere konkret og mere forpligtende, at sige eksplicit hvordan man som leder faktisk leder.

Jeg er sikker på, at fænomenet; det personlige ledelsesgrundlag vil blive spredt til mange flere ledere de kommende år. Fordi fordelene er enorme. Man kommer til at arbejde bedre sammen. Spildet og friktionen reduceres. Spil og taktik bliver nedprioriteret og der vil blive mindre splid. Man kommer til at stå stærkere sammen som hold og fællesskab. Holdånden stiger og man kommer til at kæmpe stærkere og bedre sammen.

Det er selvfølgelig ikke kun nemt at lave sit ledelsesgrundlag. Det kræver tanker, overvejelser, refleksion og måske snak med en kollega, chef, coach eller ven. Omvendt bliver man som leder også stærkere ved at opbygge et stærkere ordforråd om sit eget lederskab. Der kommer flere nuancer, værktøjskassen bliver større og spændvidden med hensyn til ledelsesindsatserne bliver bedre.

Det personlige lederskab er kommet for at blive. Det personlige ledelsesgrundlag er et godt middel til at udvikle sit lederskab.

 

Masser af hilsener

Alfred

Ledelse er min passion og jeg har besluttet mig for at medvirke til at skabe bedre ledelse i Danmark.

Jeg synes, det er meget meningsfuldt at forsøge at inspirere danske ledere til at udvikle sit lederskab. Derfor har jeg udviklet et to-dags-kursus i det personlige lederskab. Håber du har lyst til at være med. 

Du kan vælge mellem: 20 – 21 januar 2020 (i øst), 22 – 23 januar 2020 (i vest), 17 – 18 februar 2020 (i øst) og 24 – 25 februar 2020 (i vest).

Kontakt lotte@alfred.as og få yderligere materiale eller tilmeld dig et af kurserne.

new_mail_icon

Gå ikke glip af mine indlæg

Tilmeld dig til mit nyhedsbrevet og modtag fremtidige klummer direkte i din indbakke.