Arbejdslyst og lykke

Forleden havde jeg den store inspiration at være sammen med kompetente folk, som forsker i lykke og arbejdslyst. Hvad er lykke? Hvad er arbejdslyst? Og hvordan kan man skabe mere arbejdslyst og yderligere lykke?

Forskningen viser, at arbejdet spiller en særdeles vigtig rolle i folks subjektive oplevelse af lykke. Hvis jobbet fungerer godt har man, alt andet lige, mere arbejdsglæde og -lyst. En stor mængde konkret viden og data desangående er samlet i et index. Index for God Arbejdslyst 2015, som er udviklet af Krifa og Institut for Lykkeforskning.

Spørgsmål er så: Hvad skaber arbejdslyst på jobbet og her er det i særklasse interessant, at to faktorer udgør en imponerende høj forklaringsgrad. Det ene er oplevelse af mening og det andet er oplevelse af ledelse. Disse to faktorer forklarer op imod 70% af den samlede arbejdslyst i forbindelse med arbejdslivet. Og arbejdslivet forklarer som nævnt en meget stor andel af den samlede lykkefølelse.

Det vil med andre ord sige, at hvis vi gerne vil gøre den enkelte dansker mere lykkelig – og hvis vi samtidig ønsker at bevare vores position som et af verdens lykkeligste lande, kan vi sætte yderligere ind på to ret specifikke og veldefinerede områder.

Vi skal have bedre ledelse og vi skal skabe mere mening. Ledelse skriver jeg videre om i mange andre klummer og blogs, så lad mig dvæle ved meningen.

For danskere skal arbejdet helst være meningsfuldt. Sådan er det ikke nødvendigvis i andre lande. Men hos os vil vi gerne kunne forstå vort bidrag i en større sammenhæng og i en helhed. Vi vil gerne kunne se ind i et højere formål. Vi vil gerne kunne gøre eller tilføre en forskel.

Eftersom vi er forskellige vil vi også opleve et givet job i en given organisation i en given sammenhæng forskelligt. Nogle vil kunne se det meningsfulde i en situation, hvor andre vil opleve det som meningsløst. Dette er ikke noget problem. Det er styrken i et differentieret samfund med specialisering og jobmæssig diversitet.

Og hvad skal vi så gøre ved det? Begrundet i de linære sammenhænge mellem både noget godt og noget vigtigt og begrundet af den stærke korrelation mellem arbejdsglæde og lykke SKAL vi gøre noget. Det ville være for dumt at lade denne indsigt stå ubrugt og ubenyttet. Vi SKAL selvfølgelig til at blive bedre til at skabe mening. Til at tale om mening. Hvad er det og hvordan kan vi indrette og organisere os, således at flere vil opleve sit job som meningsfuldt. Vi skal blive bedre til at sikre mobilitet fra det mindre meningsfulde til det mere meningsfulde. Vi skal få meningen til at fylde i ledelsesdiskussionerne og vi skal kunne finde ind til kernen af det meningsfulde for den enkelte og skabe et job, som i videst mulig grad udnytter energien ved at arbejde med det mest meningsfulde.

Hvad så, hvis ingen oplever det som meningsfuldt at producere fx cigaretter? Ja, så kunne konsekvenser være, at der ikke længere produceres cigaretter i Danmark – eller også måtte de, som gerne vil tjene penge på at producere cigaretter, selv gøre det! Og hvad så, hvis alle ville arbejde for Novo? Ja, så ville Novo nok få et endnu stærkere vækstgrundlag og landets største industrimotor ville nok gå endnu bedre udsigter i møde!

For nu ikke blot at pege på søde og selvindlysende pointer kan budskabet strammes yderligere. Enhver organisation og enhver leder bør kunne synliggøre og formidle en fortælling om meningen. Det vil virke som et udbud – et tilbud til individuel fortolkning. Og nogle vil kunne leve sig ind i fortolkningen – andre kan ikke. Men kernen er, at vi SKAL kunne give et bud på meningen og flere SKAL kunne danne det meningsfulde for den enkelte.

Ikke fordi vi skal være sjove og hyggelige, men fordi landet har brug for organisationer og virksomheder, som virker og for borgere, indbyggere og medarbejdere med arbejdsglæde. Mennesker som er lykkelige, for lykkelige mennesker har et bedre liv og bidrager med mere.

Masser af hilsener

Alfred

new_mail_icon

Gå ikke glip af mine indlæg

Tilmeld dig til mit nyhedsbrevet og modtag fremtidige klummer direkte i din indbakke.