I Øjenhøjde

Velkommen inden for. Inden for i mit klumme univers og mit ledelsesunivers. Et univers, som har stået på fra 2002-2015 og har været foldet ud i form af 100 klummer i Berlingske Business søndag.

Klummerne har i reglen taget udgangspunkt i aktuelle hændelser og det har været hensigten at drage en ledelsesmorale eller ledelsesmæssig læring. For inspirationens skyld. Ikke for at angive en vej, men for at sætte gang i overvejelser og ledelsesmæssige refleksioner. Det har så at sige været ambitionen, at skabe flere nuancer og facetter i det sprog vi bruger, når vi taler om ledelse.

Man kan drive ledelse på mange måder. Hver leder skal sådan set finde sin egen måde og mit ærinde er i denne sammenhæng i realiteten kun at forsøge at stimulere til, at den konkrete ledelse udøves på baggrund af bevidste beslutninger og aktive til- og fravalg.

Når dette er sagt skal det selvfølgelig også siges, at jeg har nogle forskellige hjørneflag i mit ledelsesunivers. Derfor er alle klummerne inden for disse hjørneflag. Lad mig opsummere de vigtigste.

Første hjørneflag: Ledelse handler om at skabe resultater gennem andre og få ting til at ske, som ikke ville ske af sig selv. Derfor bør man som leder have fokus på mennesker og på at skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan levere gode resultater. Ingen bliver bedre af overstyring, magtanvendelser og uendelig kontrol og derfor bør man som leder finde andre veje til at skabe fællesskab, holdånd og sammenhæng, således at høje ambitioner og store mål kan realiseres. Det vil sige at den bedste ledelse sker, der hvor man mødes om sagen, opgaven, missionen eller ”kaldet” og i fællesskab arbejder sammen. Selvfølgelig med hver sine ressourcer, kompetencer og forudsætninger. Med hver sin rolle og funktion. Og alligevel i øjenhøjde.

Andet hjørneflag: Klummerne handler også om ledelsesmæssig nærvær og tilstedeværelse. At kunne give plads og alligevel skabe retning. At kunne motivere og alligevel sikre kampkraft og effektivitet. At kunne være hård og blød på samme tid. Ledere, som både er foran for at vise vejen, men som også kan gå bagerst og være usynlige.

Tredje hjørneflag: Ledelse er uendelig vigtig og der er radikal forskel på resultaterne af gode og dårlige ledelsespræstationer. Derfor skal man som leder gøre sig umage. Også fordi lederen fylder meget i folks liv. Som leder handler det ikke kun om at bestemme. Måske mere om at skabe forudsætningerne for at mange andre kan bestemme og nå frem til de bedste løsninger. I denne forbindelse skal man gøre sine medarbejdere og kolleger bedre. Det er egentlig kernen i ledelsesopgaven. At spille sine medarbejdere bedre. Gøre dem klogere og dygtigere. Skabe arbejdsglæde og stolthed. Skabe energi, gejst og initiativ. At sikre ordentlighed, redelighed og ansvarlighed. Så udvikler alle sig og så forbedrer vi chancerne for at lykkes endnu bedre i morgen.

Fjerde hjørneflag: Der er en optimistisk grundtone i klummerne, som handler om, at vi har særlige forudsætninger i Danmark. Ledelsesmæssigt er vi heldige. Vi har nemlig generelt veluddannede, initiativtagende og ansvarsfulde medarbejdere. Vi er en lille nation med eget sprog, kultur og historie, som betyder, at vi forstår hinanden og deler de samme værdier. Der er kort magtdistance og vi har ikke tradition for ekstreme positioner hverken politisk eller religiøst. Vi er temmelig uformelle, taler åbent og er med en samlet betegnelse et homogent folk. Disse egenskaber har den store betydning, at vi er gode til at skabe fælles værdier. Tillidsniveauet mellem folk og virksomheder er blandt de bedste i verden og derfor kan vi praktisere en ledelsesform, som ikke er så hierarkisk, kontrollerende og styrende som i mange andre lande.

Det er vores kæmpestore fordel i Danmark. Alting handler om mennesker og vi er gode til at få det bedste frem i os alle. Og det kan vi blive endnu bedre til, hvis vi beslutter os for det.

Jeg håber ”I ØJENHØJDE” kan være et skridt i den gode, positive og optimistiske retning og at I alle sammen vil diskutere perspektiverne og forsøge at oversætte dem til ”hvad vil vi så gøre her hos os”?

God læselyst.