Alfred A/S

Ledelsesfirmaet Alfred AS ejes af Alfred Josefsen.  Alfred ønsker at inspirere og præge den ledelsesmæssige agenda i Danmark.

Vi kan ikke længere basere vores velstand på materielle produkter og maskinel produktion. Vores eneste chance er at blive fantastiske til at leve af det mennesker kan skabe af sig selv. Ledelsesopgaven består derfor i at skabe de bedste rammer for den enkelte, således at hver enkelt kan funkle, bidrage og udvikle med afsæt i hver persons ressourcer, styrker, kompetencer, kvalifikationer. Ledelsesopgaven består i at frisætte vores samlede potentiale.

Ledelsesfilosofien handler derfor om mere fokus på mennesker, mindre struktur og mere kultur, færre regler og bedre værdier, mere decentral og mindre central, mere emotionalitet og mindre rationalitet. Mere bløde dele og mindre de hårde og alligevel med at tydeligt resultatfokus.

Midlerne handler om at skabe liv, lyst, glæde, energi, begejstring, entusiasme, involvering, commitment, inspiration, engagement og alt det, som fører til et positivt mind set.

Værktøjerne tager udgangspunkt i at skabe mening, bygge relationer, fremme ansvarligheden på samtlige niveauer, skabe tillid, fjerne uproduktive konflikter og magtkampe, opbygge venskab og fællesskab, udvikle passionen som en drivkraft og igennem et helt åbent kommunikationsmiljø skabe den tryghed, der får alle til at turde eksperimentere, prøve nyt og være innovative.

Livet på arbejdspladserne bliver mere nærværende, personligt, udfordrende og udviklende for den enkelte og organisationen. Det udvikler den enkelte person, det udvikler organisationer og det udvikler muligheden for at opfinde det, vi skal leve af i fremtiden.

Bestil Foredrag

Ledelseskommissionens forslag og hvordan anbefalingerne bliver til konkrete løsninger.

Hvordan bliver den offentlige sektor mere borgerorienterede og får stærkere fokus på kerneopgaven?

Hvad er ledelseslyst og ledelsesglæde og hvordan får vi mere af det?

Hvordan skaber vi den stærkest mulige organisation og den stærkest mulige lederidentitet?

Hvad er et personligt ledelsesgrundlag, hvilken værdi har det og hvordan kan man arbejde med processen med at udvikle det?

Coaching og konsulentstøtte i at skabe det personlige ledelsesgrundlag.

Bestil Alfreds bøger