Lederens trosbekendelse og varedeklaration

Lederens vigtigste værktøj er egen personlighed. Derfor kan det være relevant at formulere sit egen trosbekendelse eller varedeklaration.

Der er fuld damp på kedlerne på de danske arbejdspladser, og flaskehalse er ikke længere et fænomen som kun findes i supermarkeder og på restauranter. Nej, der er derimod ved at opstå en udfordrende cocktail bestående af højkonjunktur, små ungdomsårgange samt medarbejdere, som stiller langt højere og mere kvalitative krav til jobbet.

Medarbejderne vil i fremtiden ikke blot søge branche, virksomhed og et udfordrende jobindhold. Medarbejderne vil i mindst lige så høj grad vælge den leder, de vil arbejde for. Ledelse er derfor ikke blot vigtig. Ledelse bliver livsvigtig!

I gamle dage for fire-fem år siden var nye medarbejdere måske tilbøjelige til at lære lederen at kende over en periode. Dette ændres sikkert. Fremtidens medarbejdere vil sikkert have bedre tjek på lederen som person og menneske forud for ansættelse i ledelsens virksomhed.

Jeg tror, at lederen, som ønsker at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere, må offensivt på banen med hensyn til at synliggøre indholdet i sit »leder-brand«. Synligt kunne kommunikere det menneske- og medarbejdersyn, som lederen baserer sin ledelse på. At tydeliggøre de forventninger, som nuværende og nye medarbejdere kan have til lederen.

Lad mig kalde denne proces og øvelse for »lederens trosbekendelse«. Det vil sige en eksplicit formulering af, hvad lederen tror på, og hvad der er vigtigt for lederens udøvelse af god ledelse.

Lederne vil selvfølgelig nå frem til hver deres trosbekendelse. Nedenfor – og alene til inspiration – er højdepunkterne i min egen trosbekendelse, som udgjorde hjørneflagene i den måde har jeg drevet ledelse på.

Første hjørneflag: Jeg vil respektere medarbejderne som selvstændige og frie personligheder. Jeg vil uddele helhedsorienteret ansvar og undlade at tage ansvaret fra medarbejderne. Jeg vil udelukkende ansætte medarbejdere, som ønsker at medvirke i et gensidigt tillidsforhold. Jeg vedstår, at medarbejdernes opbakning er forudsætningen for at skabe gode resultater, og at medarbejdere med frie rammer skaber meget bedre resultater end medarbejdere i et stramt struktureret og hårdt styret system.

Andet hjørneflag: Jeg tilstræber at skabe max. åbenhed i ledelsesprocessen, og jeg vil aktivt bekæmpe interne politiske spil i kulissen. Jeg tror, at velinformerede medarbejdere træffer kloge beslutninger. Jeg forsøger at være ærlig – i det mindste over for mig selv.

Tredje hjørneflag: Medarbejdernes engagement er mit vigtigste råstof, og jeg vil forsøge at forøge engagementet ved selv at være engageret og vise, at jeg brænder for vores mission.

Fjerde hjørneflag: Det er mit ansvar, at det opleves som sjovt og udviklende at arbejde i min virksomhed.

Det er klart, at trosbekendelsen er en klar eksponering af lederens personlighed, men eftersom lederens vigtigste ledelsesværktøj netop er egen personlighed, synes perspektivet rimeligt og relevant.

Det er også klart, at trosbekendelsen er et skridt på vejen til at skabe sit eget ledelsesbrand. Altså en leder, som står ved sine klare værdier og holdninger. En leder, som har en chance for at rekruttere dygtige medarbejdere og bygge loyaliteten stærkere til de nuværende.

Go’ fornøjelse med at skabe din egen ”varedeklaration”. Det vil have stor effekt for mange og vil blive husket længe. Selvom det er 16 år siden jeg startede i Irma, tror jeg, at min ”varedeklaration” (se fx Kære Irma) er noget af det, som huskes endnu.

Masser af hilsener

Alfred.