Bestil Foredrag

Ledelseskommissionens forslag og hvordan anbefalingerne bliver til konkrete løsninger.

Hvordan bliver den offentlige sektor mere borgerorienterede og får stærkere fokus på kerneopgaven?

Hvad er ledelseslyst og ledelsesglæde og hvordan får vi mere af det?

Hvordan skaber vi den stærkest mulige organisation og den stærkest mulige lederidentitet?

Hvad er et personligt ledelsesgrundlag, hvilken værdi har det og hvordan kan man arbejde med processen med at udvikle det?

Coaching og konsulentstøtte i at skabe det personlige ledelsesgrundlag.

Bestil Alfreds bøger